The Good Roll Foundation

"The Good Roll Foundation heeft als doel het beschikbaar maken van duurzame sanitaire voorzieningen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."

Kortom: Onze Foundation is er om ervoor te zorgen dat het geld dat we ophalen met de verkoop van onze rollen zo goed mogelijk te besteden aan de bouw van sanitatie, zonder hierbij winst te maken.

Chapeau!😍WE BUILD TOILETS🚽🎉

😍WE BUILD TOILETS🚽🎉

The Good Roll is ontstaan vanuit een gezamenlijke frustratie. Er zijn wereldwijd 2,3 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilige en schone toiletten.

Dit is zo’n 32% (!) van de wereldbevolking. Daarnaast worden er dagelijks 270.000 bomen gekapt voor de productie van toiletpapier. Schrikbarende cijfers, als je het ons vraagt.

Zo schrikbarend, dat ze ons hebben geïnspireerd tot het ontwikkelen van The Good Roll: een uniek Nederlands win-win concept. Een 100% boom vriendelijke toiletrol, gemaakt van gerecycled papier, waarmee we in samenwerking met Simavi met een deel van de opbrengst zoveel mogelijk mensen toegang willen geven tot veilige en schone toiletten.

Zie hier 1 van onze projecten: St Johns school in Uganda dat wij mochten steunen.

Happy Wiping!

The Sustainable Development Goals (SDGs) & The Good Roll

SDGs, wat moet ik mij daarbij voorstellen?

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda.

Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd".

Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

[afbeelding1]

Met The Good Roll dragen wij direct bij aan doel 6:

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op andere Global Goals zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid.

Schone toiletten op scholen zorgen ervoor dat meer meisjes naar school gaan, ook als ze ongesteld zijn. Dat kinderen in het algemeen een minder vatbaar zijn voor ziektes & we op die manier kunnen bijdragen een ene geschoolde jeugd die bij kunnen dragen aan hun economie.

Helaas sterven er elk jaar nog miljoenen mensen aan ziekten die veroorzaakt worden door slechte hygiëne en dat heeft direct impact op die locale economie.

Sinds 1990 hebben 2,6 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater, maar 1,8 miljard mensen halen hun drinkwater nog steeds uit vervuilde bronnen. Daarnaast kunnen 2,4 miljard mensen op de wereld nog geen gebruik maken van schone toiletten en ander sanitair. Kwaliteit van water In doel zes is dan ook vastgesteld dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van schoon en goed sanitair.

Er wordt nog steeds veel afval weggegooid in water. Om de kwaliteit van water te verbeteren moet deze vervuiling stoppen en afvalwater moet vaker gezuiverd worden. Ook moeten alle landen in 2030 een goed werkend waterbeheer systeem hebben.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons Good News, onze missie in Oost-Afrika en meer!